BXH ZING

Bảng xếp hạng bài hát Việt Nam

Real-time Weekly
Tuần 50: 08/12/2014 - 14/12/2014
1

0

Peak: 1

Giữ Em Đi - Thùy Chi
13

4

Peak: 13

Không Ổn - Karik
17

5

Peak: 17

1 Năm Sau - Đại Nhân
22

-7

Peak: 4

Bad Boy - Đông Nhi
24

9

Peak: 12

Dành Cho Em - Hoàng Tôn
28

2

Peak: 28

Khoảng Cách - Khánh Phong
34

0

Peak: 2

Người Nào Đó - JustaTee
Dự đoán BXH Bài hát Việt Nam

Z = 40%WP + 15%WL + 5%WC + 40%WS

Z :   Điểm xếp hạng Z-Chart

WP : Điểm trọng số "Nghe"

WL : Điểm trọng số "Thích"

WC : Điểm trọng số "Bình luận"

WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"

Xem thêm tiêu chí BXH

Zing Mp3 Beta