BXH ZING

Bảng xếp hạng bài hát Việt Nam

Real-time Weekly
Tuần 26: 22/06/2015 - 28/06/2015
2

-1

Peak: 1

Say You Do - Tiên Tiên
4

-2

Peak:

Làm Vợ Anh Nhé - Chi Dân
8

0

Peak: 11

Sâu Trong Em - Bích Phương
14

15

Peak: 1

Vì Ai Vì Anh - Đông Nhi
17

-1

Peak: 1

My Everything - Tiên Tiên
20

10

Peak:

Chưa Bao Giờ - Thu Phương
22

-4

Peak:

Love You Hate You - Hari Won
28

-3

Peak: 9

Anh Là Của Em - Karik
37

0

Peak: 10

Anh Không Sao Đâu - Chi Dân
Dự đoán BXH Bài hát Việt Nam

Z = 40%WP + 15%WL + 5%WC + 40%WS

Z :   Điểm xếp hạng Z-Chart

WP : Điểm trọng số "Nghe"

WL : Điểm trọng số "Thích"

WC : Điểm trọng số "Bình luận"

WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"

Xem thêm tiêu chí BXH

Zing Mp3 Beta