BXH ZING

Bảng xếp hạng bài hát Việt Nam

Real-time Weekly
Tuần 20: 11/05/2015 - 17/05/2015
1

0

Peak: 1

Say You Do - Tiên Tiên
7

-3

Peak: 1

My Everything - Tiên Tiên
9

0

Peak: 9

Anh Là Của Em - Karik
10

-2

Peak: 1

Vì Ai Vì Anh - Đông Nhi
12

-2

Peak: 3

Có Khi - Hoài Lâm
21

-7

Peak: 1

Giữ Em Đi - Thùy Chi
25

2

Peak: 10

Anh Không Sao Đâu - Chi Dân
29

1

Peak: 16

Dễ Thương - Khởi My
32

3

Peak: 9

Hai Cô Tiên - 365DaBand
Dự đoán BXH Bài hát Việt Nam

Z = 40%WP + 15%WL + 5%WC + 40%WS

Z :   Điểm xếp hạng Z-Chart

WP : Điểm trọng số "Nghe"

WL : Điểm trọng số "Thích"

WC : Điểm trọng số "Bình luận"

WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"

Xem thêm tiêu chí BXH

Zing Mp3 Beta